Dnevni red za 45. sjednicu Gradskog vijeća

Dnevni red za 45. sjednicu Gradskog vijeća

U petak 19. veljače 2021. godine održat će se 45. sjednica Gradskog vijeća Grada Knina, sjednica će se održati izjašnjavanjem članova Gradskog vijeća elektroničkim putem u vremenu od 9:00 do 13:00 sati.