Drugi dio Tomislavove planira se dovršiti do kraja listopada

Krajem kolovoza završeni su radovi na uređenju prvog dijela Tomislavove ulice, od križanja s Ulicom 4. gardijske brigade do križanja sa Solinskom ulicom, a u okviru kojih je izvedeno uređenje kolnika, nogostupa i zelenih pojasa.

U drugom dijelu ulice u tijeku su radovi na zamjeni azbestnocementne vodovodne cijevi na lijevoj strani trase i izvedbi kućnih priključaka koje je potrebno izvesti prije uređenja ceste i nogostupa kako bi se izbjeglo naknadno prekopavanje tek uređene ulice.

S obzirom da je koridor za polaganje nove vodovodne cijevi male širine i da se u njemu nalazi veliki broj drugih instalacija, radovi se odvijaju otežano.

Paralelno sa zamjenom vodovodne cijevi, na lijevoj strani trase izvode se radovi na sanaciji pokosa uz kompleks vojarne, a na desnoj strani ulice priprema se podloga za asfaltni sloj nogostupa koji bi trebao biti ugrađen sljedeći tjedan tako da bi onda nogostup s desne strane Tomislavove ulice bio uređen čitavom dužinom.
Nakon završetka radova na zamjeni vodovodne cijevi i sanaciji pokosa kod vojarne, pristupit će se izgradnji ogradnih zidova uz dvorišta s lijeve strane trase na mjestima gdje postoji opasnost od odranjanja materijala na nogostup te bi nakon toga izvođač mogao izvršiti asfaltiranje kolnika i nogostupa do kraja ulice. S obzirom na otežano izvođenje radova zbog postojećih instalacija i na moguće loše vremenske prilike, završetak radova očekuje se krajem listopada.