Grad Knin i Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split potpisali Ugovor o donaciji

Grad Knin i Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split  potpisali Ugovor o donaciji

Danas, 26. ožujka 2019. godine,  u gradskoj vijećnici Grada Knina potpisan je Ugovor o donaciji između Grada Knina i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita. Ugovor su potpisali gradonačelnik dr.sc. Marko Jelić i ravnatelj dr.sc. Miroslav Katić. Vrijednost ugovora iznosi 150.000,00 kuna, a sredstva su osigurana u Proračunu Grada Knina, pozicija Donacija za arheološka istraživanja na lokaciji Kapitul. Potpisivanju ugovora nazočili su predstavnici FESB-a, Sveučilište u Splitu, ravnatelj Kninskog muzeja kao i suradnici gradonačelnika Grada Knina i ravnatelja Muzeja.

 

Kako je gradonačelnik istaknuo radi se o istraživanjima lokaliteta Kapitul kod Knina, na do sada otkrivenim ostacima kninske katedrale Sv. Bartolomej iz 13. stoljeća, te dijela sjevernih obrambenih zidova te novootkrivenih južnih i zapadnih fortifikacija. Za izradu 3D modela katedrale zaduženi su predstavnici FESB-a Split. Nadalje, Grad Knin podržava istraživanja koja se odvijaju na području Grada Knina i okolnim mjestima, u cilju postizanja što veće educiranosti naših sugrađana o važnosti povijesne i kulturne baštine kao temelja našeg identiteta. Također, upravo kulturna, povijesna i prirodna baština su osnova razvoja turizma na području Grada Knina i okoline.