Grad Knin pristupio Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima

Gradonačelnica Grada Knina dana 17. veljače 2015. godine prihvatila je poziv Ministarstva socijalne politike i mladih  i pristupila Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima u sklopu mjere „Novi početak“, kojom se želi se pružiti novi početak financijski isključenim građanima i osigurati im uvjete za izlazak iz prezaduženosti, odnosno pomoći onoj skupini građana koja je socijalno najugroženija uslijed dugotrajne nezaposlenosti i prezaduženosti, a na način da se otpiše ili otpusti dio duga radi kojega se tim građanima provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu.

Tko može ostvariti otpis duga, na koji način, koji je dug prihvatljiv, kako podnijeti zahtjev za otpis duga/odgodu ovrhe, te sve druge informacije dostupne su na službenim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih –  http://www.mspm.hr/otpis_dugova