Grad Knin za sada, tek drugi predstavnik iz Dalmacije u mreži/inicijativi „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju“

Grad Knin za sada, tek drugi predstavnik iz Dalmacije u mreži/inicijativi „Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju“

Grad Knin potpisom Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju obvezao se smanjiti emisije CO2 na svom području za najmanje 40% do 2030. godine učinkovitijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije, te usvojiti integrirani pristup ublažavanju i prilagodbi na klimatske promjene. U tijeku su pripreme za izradu Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena SECAP (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan) kojim će se odrediti aktivnosti (mjere) kojima će se ostvariti planirano smanjenje od minimalno 40% emisija CO2.

Inicijativa za usuglašavanje i donošenje „Sporazuma gradonačelnika“ (COVENANT OF MAYORS) pokrenuta je od strane Europske komisije, Directorate-General for Energy and Transport, 29.siječnja 2008.godine kao prioritetna akcija prema smjernicama za poboljšanje mjera energetske učinkovitosti EU (Action Plan for Energy Efficiency). Ova akcija na europskoj razini uključuje gradove i regije u realizaciji zadanih ciljeva iz strategije održivog energetskog razvoja.
Potpisivanjem Sporazuma, gradonačelnici i načelnici dobrovoljno preuzimaju obvezu smanjenja emisija CO2 na svome teritoriju za 20% do 2020. godine, odnosno 40% do 2030. godine. U Akcijskom planu energetski održivog razvitka i klimatskih promjena koji su svi potpisnici bili obvezni izraditi prema smjernicama Europske komisije, definiran je način postizanja ciljanih vrijednosti. O uspjehu i značaju Sporazuma, deset godina od njegovog pokretanja, najbolje govori podatak da on danas okuplja preko 10 tisuća europskih gradova u kojima živi više od 300 milijuna ljudi, a što čini gotovo pola EU populacije.

Grad Knin priključenjem ovoj inicijativi potvrđuje svoju viziju grada kao ugodnog mjesta za život na čijem se području vodi računa stvaranju održive budućnosti za buduće generacije racionalnim i odgovornim upravljanjem prirodnim resursima.

Više o samoj inicijativi na: https://www.sporazumgradonacelnika.eu/hr.