Gradonačelnik Nikola Blažević sudjelovao u radu Skupštine Udruge gradova Republike Hrvatske i 8. susretu gradonačalnika i poduzetnika u Puli
U Puli je od 23. do 25. studenoga 2016. godine održana redovna godišnja skupština Udruge
gradova Republike Hrvatske. Skupštini je prethodila sjednica Predsjedništva Udruge. Tim
povodom održan je i tradicionalni 8. susret gradonačelnika i poduzetnika radnog naziva 48.
sati. Na sjednici Predsjedništva Udruge gradova usvojeni su prijedlozi akata za Skupštinu na
kojoj su usvojeni ključni dokumenti za rad Udruge u 2017. godini. Posebno važno je da je na
sjednici Predsjedništva prihvaćena inicijativa da se od Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova Europske unije zatraži produljenje natječaja za provedbu Mjere 7. 2. 2. – “Ulaganje u

građenje nerazvrstanih cesta”zbog nemogućnosti udovoljenja uvjetima natječaja u pogledu

pravovremene pribave Elaborata ocjene o potrebi izrade procjene utjecaja na okoliš.
Posebno zanimljivo bilo je na 8. susretu gradonačelnika i poduzetnika na kojem su u dva dana
obrađene brojne teme koje su u svezi s funkcioniranjem jedinica lokalne samouprave.
Poseban naglasak stavljen je na probleme s upravljanjem državnom imovinom, politiku
gospodarenja otpadom te na najavljenu poreznu reformu koja će uvelike utjecati na prihode
jedinica lokalne samouprave, a time i na preuzete financijske obveze i planirane projekte.