Hrvatska Gorska Služba Spašavanja – Stanica Šibenik  posjetila Grad Knin

Dana 9. studenog 2017. godine gradsku upravu Grada Knina posjetili su  pročelnica HGSS-a u Šibeniku gđa. Blanka Lučić i članica HGSS-a  gđa. Tatjana Bračinom.  Tom prigodom uručili su gradonačelniku dr. sc. Marku Jeliću knjigu pod nazivom „Speleologija“, koja je tiskana između ostalih u nakladi HGSS-a. Razgovaralo se o radu HGSS-a na području Grada Knina i njihovom neposrednom sudjelovanju u spašavanju na planinama i nepristupačnim terenima, očuvanju ljudskih života, zdravlja i imovine. Također je istaknuto da ima i građana s područja Grada Knina koji aktivno sudjeluju u radu  HGSS-a, te je gradonačelnik posebno naznačio važnost HGSS-a za čitavu RH.