II. Izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2015. godinu

Gradonačelnica Grada Knina donijela je II. Izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2015. godinu te I. Izmjene i dopune plana nabave Grada Knina – bagatelna nabava za 2015. godinu.

Više u nastavku teksta gdje dokument možete preuzeti u privitku.

Na temelju članka 20. stavka 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 45. Statuta Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 07/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i ”Službeno glasilo Grada Knina” broj 4/14), gradonačelnica Grada Knina donosi:

II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA KNINA ZA 2015 GODINU i
II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA KNINA – BAGATELNA NABAVA ZA 2015 GODINU

Dokument možete preuzeti u privitku.

II Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina