Ivan Uzun izabran za predsjednika Etičkog povjerenstva Grada Knina

Ravnatelj Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Ivan Uzun izabran je za predsjednika Etičkog povjerenstva Grada Knina na sjednici tog tijela održanoj danas.

Etičko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od četiri godine te je neovisno radno tijelo koje prati primjenu Etičkog kodeksa, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima zaposlenika kao i odnosima zaposlenika prema korisnicima usluga.

Etičko povjerenstvo podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja ožujka za prethodnu godinu, a prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se na internet stranici Grada na kojoj se može preuzeti i Etički kodeks zaposlenika kninske Gradske uprave. Gradonačelnik uvijek može zatražiti izvanredno izvješće o radu Etičkog povjerenstva.
Uz predsjednika Ivana Uzuna članovi Etičkog povjerenstva Grada Knina su predstavnici zaposlenika Gradske uprave Jozo Kolak, Jure Zečević i Lidija Ćurko te predstavnica Sindikata Anka Matić.