IZMJENA OBAVIJESTI  I  UPUTA KANDIDATIMA uz javni natječaj za prijam u službu

 

I Z M J E N A  

 

OBAVIJESTI  I  UPUTA KANDIDATIMA

Obavijest i upute kandidatima uz javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, KLASA: 112-01/18-01/1, URBROJ: 2182/10-04-18-3 od 25. siječnja 2018. godine mijenja se na način da se u pravnim izvorima za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja za radno mjesto referenta za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove točka 10. mijenja se i glasi:

„ 10. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17).“

Ostali dio teksta Obavijesti i uputa kandidatima uz javni natječaj za prijam u službu ostaje nepromijenjen.

                                 

 

                                                                                 PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                       Kristina Perić, struč.spec.oec.