Izvješće s javne rasprave – Izmjene i dopune VI GUPa