Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU ex vojarna Krka

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU ex vojarna Krka

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja „ex vojarna Krka“ i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš urbanističkog plana uređenja „ex vojarna Krka“ nalazi se u prilogu: