Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) GUPa

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) GUPa

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (V) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina nalazi se u prilogu: