Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

1. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:
Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih
tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova i drugih vrsta
ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam
Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
Mjera C – sigurnost
Mjera D – prepoznatljivost

2. Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti
i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači

3. Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 31.05.2016.

DOKUMENTACIJA:

javni poziv

PROGRAM KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA