JAVNA RASPRAVA  o dokumentu Upute za prijavitelje za poziv na dostavu projektnih prijedloga  Razvoj poduzetništva u gradu Kninu

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je, ponukano uspješnom provedbom postupka javne rasprave o Uputama za prijavitelje za socijalni dio Intervencijskog plana, objavilo postupak javne rasprave o Uputama za prijavitelje za javni poziv Razvoj poduzetništva u gradu Kninu. Navedeni javni poziv je namijenjen za povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Knina, a njegova objava se očekuje 30.11.2017. Ukupna alokacija po ovom javnom pozivu je 22,5 milijuna kuna, koji su u potpunosti namijenjeni za ulaganja u gospodarske djelatnosti na području grada Knina.

Dokument Upute za prijavitelje definira pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga, navodi kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira projektnih prijedloga, kriterije prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti i izdataka te pravila provedbe projekata kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva.

Ovime pozivamo sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu preko središnjeg portala e-savjetovanje (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6237) na kojem, uz jednostavan postupak registracije, možete osobno komentirati i/ili kritizirati pojedine elemente javnog poziva do 20.11.2017. Isto tako, svoje komentare, sugestije i kritike na Upute za prijavitelje možete poslati i na e-mail adresu rasprava@knin.hr najkasnije do srijede, 15. studenog, nakon čega će djelatnici gradske uprave sve objedinjene komentare unijeti u portal e-savjetovanje.

 

Jedinica za Intervencijski plan

Voditelj, Marijo Ćaćić, mag.oec.

Nacrt UzP Poziva na dostavu projektnih prijedloga za razvoj poduzetništva u Gradu Kninu