Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Novi centar”

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Novi centar”
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE
I ZAŠTITU OKOLIŠA
KLASA:350-02/19-01/11
URBROJ:2182-10-05-19-10

Knin, 05. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 96. točke 2. Zakona o prostornom uređenju, («Narodne novine» br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19),  te Zaključka Gradonačelnika Grada Knina KLASA:350-02/19-01/11 URBROJ:2182/10-02-19-   od 04. prosinca 2019. godine Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenjaNovi centarKnin

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Novi centar“ Knin ( u daljnjem tekstu: Prijedlog Odluke) trajat će od 09. do 19. prosinca 2019. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog Odluke bit će omogućen svakim radnim danom u navedenom periodu u vremenu od 7 do 15 sati, iznimno srijedom od 09 do 17 sati, u prizemlju zgrade Gradske uprave u Ulici dr. Franje Tuđmana br. 2 u Kninu.
  3. Javno izlaganje o Prijedlogu Odluke održat će se dana 13. prosinca 2019. godine s početkom u 12 sati u sali za sastanke na prvom katu, u zgradi Gradske uprave u Ulici dr. Franje Tuđmana 2 u Kninu.
  4. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Odluke mogu se davati tijekom trajanja javne rasprave, zaključno s 19. prosinca 2019. godine.
  5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:
-imaju pravo pristupa na javni  uvid u Prijedlog Odluke
-postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
-daju pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

-upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi, upisom u knjigu primjedbi ili dostavom na adresu nositelja izrade.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i vlastoručni potpis podnositelja primjedbe ili prijedloga. Pisani prijedlozi i primjedbe upućuju se na adresu:

GradKnin
Upravni odjel za prostorno uređenje,
komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, 22 300 Knin

Sve prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi, koji su dati u roku i na propisani način, obradit će odgovorni voditelj, te sa nositeljem izrade pripremiti izvješće o javnoj raspravi u roku najviše od osam dana, od proteka roka za davanje primjedbi.

SLUŽBENIK OVLAŠTEN ZA

OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA

Ivica Brčina