Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3)-istočni dio u Kninu

1. Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja sjeverne gospodarske zone (I3) –istočni dio u Kninu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Odluke) trajat će od 03. do 11. lipnja 2021. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog Odluke bit će omogućen svakim radnim danom u navedenom periodu u vremenu od 7 do 15 sati, u prizemlju zgrade Gradske uprave u Ulici dr. Franje Tuđmana br. 2 u Kninu.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Odluke održat će se dana 08. lipnja 2021. godine s početkom u 12  sati u sali za sastanke na prvom katu, u zgradi Gradske uprave u Ulici dr. Franje Tuđmana 2 u Kninu.

4. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Odluke mogu se davati tijekom trajanja javne rasprave, zaključno s 11. lipnjom 2021. godine.

5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:
-imaju pravo pristupa na javni  uvid u Prijedlog Odluke
-postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
-daju pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
-upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi, upisom u knjigu primjedbi ili dostavom na adresu nositelja izrade.
Prijedlozi i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i vlastoručni potpis podnositelja primjedbe ili prijedloga. Pisani prijedlozi i primjedbe upućuju se na adresu:
Grad Knin
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, 22 300 Knin
Sve prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi, koji su dati u roku i na propisani način, obradit će odgovorni voditelj, te sa nositeljem izrade pripremiti izvješće o javnoj raspravi u roku najviše od osam dana, od proteka roka za davanje primjedbi.

PROČELNIK
Ivica Brčina