Javni natječaj za davanje u zakup javne površine od 26. lipnja 2020.