Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin.

Lokacije za zakup:

poslovni prostor anagrafske oznake dr. Franje Tuđmana 4, Knin, položen na „č.zem. 145/7, zk.ul. 431, KO Knin“,
– korisna površina: 12,80 m2
– početna cijena : 0,56 eura/m2

poslovni prostor anagrafske oznake dr. Franje Tuđmana 4, Knin, položen na „č.zem. 145/7, zk.ul. 431, KO Knin“,
– korisna površina 27,10 m2
– početna cijena: 0,47 eura/m2

poslovni prostor anagrafske oznake Kralja Tomislava 11, Knin, položen na „čest. zgr. 1026/12, KO Kninskopolje“
– korisna površina 93,69 m2
– početna cijena: 0,44 eura/m2

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.

Djelatnosti koje se u njima mogu obavljati su: djelatnost neprofitnih udruga u području kulture, sporta i ostalih udruga civilnog društva, te djelatnost političkih stranaka.

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

Zadnji dan za predaju dokumentacije je dan 28. lipnja 2023. godine.