Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Lokacija za zakup:

poslovni prostor anagrafske oznake Kralja Zvonimira 1, Knin, položen na „k.č.z. 4936/1 KO Knin“, koja odgovara „čest. zgr. 277, KO Knin“ (12/72 suvlasničkog dijela)
– korisna površina: 23,25 m2
– namjena: proizvodna ili uslužna djelatnost
– početna cijena : 10,80 kn/m2 za proizvodnu djelatnost
– početna cijena: 17,60 kn/m2 za uslužnu djelatnost

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

Zadnji dan za predaju dokumentacije je dan 10. listopada 2022. godine.