Javni natječaj za zapošljavanje

Javni natječaj za zapošljavanje

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, na radno mjesto referent – komunalni i prometni redar, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osoba koja se prijavljuje na ovaj javni natječaj, osim općih uvjeta: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba imenuje, mora ispunjavati i propisane uvjete stručnog znanja radnog mjesta, a to su:
– srednja stručna sprema upravne ili tehničke struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit,
– položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara,
– položen vozački ispit B kategorije,
– poznavanje rada na računalu.
Natjecati se može i osoba koja nema položen državni ispit i ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara uz obvezu da ispite položi u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Prijava na natječaj podnosi se u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN, s naznakom: „Natječaj za referenta-komunalni i prometni redar – ne otvaraj“.
Prijava se može predati neposredno i u pisarnicu Grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  prvi kat, ured broj 22.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br: 43/2023