Javni poziv korisnicima pomoći za troškove ogrjeva

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

 

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da  od 1. rujna 2016. godine zaključno s danom 30. rujna 2016. godine, u Gradu Kninu, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2016. godini, koji se može preuzeti sa službene internetske stranice Grada Knina www.knin.hr ili u zgradi gradske uprave Grada Knina, dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin, prizemlje (na porti), svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

 

Uz zahtjev obvezno priložiti:

– presliku Rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (2 preslike)

– presliku osobne iskaznice

– izjavu korisnika da se grije na drva  (izvornik i 1 preslika)

– presliku zadnje poštanske isplatnice CZSS Knin

– presliku broja tekućeg, žiro  ili zaštićenog računa.

 

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije, koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.

Popunjeni zahtjevi zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaju se u zgradi gradske uprave Grada Knina, na II. katu, u uredu broj: 96, službeniku koji će u gore navedenom vremenu biti zadužen za njihovo zaprimanje.

Cijeloviti tekst Javnog poziva, te zahtjev i izjava za ostvarivanje prava za podmirnje troškova ogrjeva dostupani su u privitku.

Javni pozi korisnicima pomoći za troškove ogrjeva

Zahtjev i Izjava za ostvarivanje prava za podmirnje troškova ogrjeva