Javni poziv korisnicima pomoći za troškove ogrjeva

Javni poziv korisnicima pomoći za troškove ogrjeva
J A V N I   P O Z I V

korisnicima pomoći za troškove ogrjeva

Sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), pravo na troškove ogrjeva ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Temeljem Odluke Skupštine Šibensko-kninske županije donesene 7. ožujka 2019. godine određeno je da se samcu ili kućanstvu, koji udovoljavaju zakonske uvjete, a griju se na drva, može odobriti jednom godišnje novčani iznos od 950,00 kuna za podmirenje troškova ogrjeva.

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da  od 2. rujna 2019. godine do zaključno s danom 30. rujna 2019. godine, u Gradu Kninu, Ul. dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2019. godini, koji se može preuzeti sa službene internetske stranice Grada Knina www.knin.hr ili u zgradi gradske uprave Grada Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin, prizemlje (na porti), svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Uz zahtjev obavezno priložiti:

– rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Knin
– izjavu korisnika da se grije na drva  (izvornik i 1 preslika)

– presliku broja tekućeg, žiro  ili zaštićenog računa.

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije, koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.

Popunjeni zahtjevi zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaju se u zgradi gradske uprave Grada Knina, na II. katu, u uredu broj: 98, službeniku koji će u gore navedenom vremenu biti zadužen za njihovo zaprimanje.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Izjava korisnika da se grije na drva