Javni poziv Ministarstva poljoprivrede za financiranje održavanja šumskih cesta

Javni poziv Ministarstva poljoprivrede za financiranje održavanja šumskih cesta

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.
Predmet Javnog poziva je financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika na području Primorske Hrvatske što obuhvaća i Šibensko-kninsku županiju.
Prema članku 14. stavak 3. Zakona o šumama (“Narodne novine”, br. 68/16, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) mali šumoposjednik je privatni šumoposjednik s površinom šume i/ili šumskog zemljišta do 20 ha.

Prijave se mogu podnijeti do 20. ožujka 2023. godine.

U privitku je priložen Javni poziv s navedenim uvjetima te prihvatljivim i neprihvatljivim ulaganjima.

Za sve informacije, upute i ostala pitanja možete kontaktirati urede Ministarstva poljoprivrede navedene u Javnom pozivu.