Izjava o zadovoljavanju uvjeta za potporu kapitalnih ulaganja u sektoru biljne proizvodnje