Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje

radonačelnica Grada Knina  objavila je javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima  Grada Knina

 

Javni poziv odnosi se na tri radna radna mjesta i to referenta za poslove pisarnice, višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i komunalne poslove te višeg stručnog suradnika za upravljanje imovinom, za protupožarnu zaštitu i spašavanje i zaštitu na radu.

Cjeloviti tekst javnog poziva u privitku.

JAVNI POZIV GRADA KNINA