Obrazac – Izjava o urednom ispunjavanju obveza iz prethodnih ugovora