Obrazac – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja