Javni poziv za nadmetanje za koncesiju za trgovinu na malo vinoteka/suvenirnica

Javni poziv za nadmetanje za koncesiju za trgovinu na malo vinoteka/suvenirnica

Kninski muzej objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine na malo – vinoteke/suvenirnice na kninskoj tvrđavi.

Koncesijsko odobrenje daje pravnim ili fizičkim osobama koje moraju biti registrirane za obavljanje djelatnosti za koju se daje koncesijsko odobrenje na sljedećem području kojim upravlja Kninski muzej:
Pojedinačno zaštićeno kulturno dobro kninska tvrđava – u rekonstruiranom objektu barutane iz vremena austrijske uprave neto korisne površine 52,80 m2.
Koncesijsko odobrenje izdaje se za vremenski period od pet (5) godina.
Rok za dostavu ponuda je 29. veljače 2023. godine do 12:00 sati.

Javni poziv i dokumentaciju za predaju možete preuzeti sa stranica Kninskog muzeja.