Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika

Grad Knin poziva sve zainteresirane građane grada Knina koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Šibeniku.
Suce porotnike na prijedlog Gradskog vijeća imenuje Županijska skupština.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Knin, Odboru za izbor i imenovanje, Ul. dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin, neposredno na pisarnicu gradske uprave Grada Knina, ili putem e-maila: grad@knin.hr.

Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 022/664-435.

Prijava s prilozima može se dostaviti najkasnije do 7. lipnja 2023. godine.