Javni poziv za prijavu manifestacija u svrhu oformljivanja jedinstvenog „KALENDARA DOGAĐANJA“ na području Grada Knina za 2016. godinu

Gradonačelnik Grada Knina raspisao je Javni poziv za prijavu manifestacija u svrhu oformljivanja jedinstvenog „KALENDARA DOGAĐANJA“ na području Grada Knina za 2016. godinu.