Obrazac 02 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja