Javni poziv za zapošljavanje u sklopu provedve projekta “Izgradnja kapaciteta za provedbu intevencijskog plana Grada Knina”

Javni poziv za zapošljavanje u sklopu provedve projekta “Izgradnja kapaciteta za provedbu intevencijskog plana Grada Knina”

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA i članka 12. Statuta Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA, te temeljem Odluke o financiranju projekta „Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina“, koji se sufinancira sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u okviru programa Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima,

Upravno vijeće Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje Koordinatora/ice projekta i Administratora/ice.

Više o javnim pozivima na poveznicama:

Za zapošljavanje Administratora/ice

Za zapošljavanje Koordinatora/ice projekta