Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o mjerama zaštite od buke

Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o mjerama zaštite od buke

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama zaštite od buke na području Grada Knina te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. listopada 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o mjerama zaštite od buke na području Grada Knina dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: ivo.jozinovic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Nacrt prijedloga Odluke o mjerama zaštite od buke na području Grada Knina s obrazloženjem nalazi se u privitku.

Javno savjetovanje provest će se od 10.09.2020. i trajati će do 10.10.2020. godine.

Nacrt prijedloga Odluke o mjerama zaštite od buke

Obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju