Konačni rezultati Lokalnih izbora 2017. godine

U privitku vijesti nalaze se Konačni rezultati izbora za članove gradskog vijeća Grada Knina, Konačni rezultati izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Knina iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, te Konačne rezultate izbora za gradonačelnika Grada Knina.

konačni rezultati