Konferencija o budućnosti Europe – Anketni upitnik

Konferencija o budućnosti Europe – Anketni upitnik

U sklopu Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Konferencija će se održati uživo i online te će biti dostupna svima.

Više o Konferenciji i sudjelovanju na njoj možete pročitati na stranicama Europske unije  ili stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

S ciljem uključivanja građana i dobivanja povratnih informacija o utjecaju pandemije na demografsku sliku provodi se anketno istraživanje Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH čiji rezultati će biti predstavljeni na konferenciji  „Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon COVID-19 pandemije” 7. listopada 2021. godine.

Pozivamo Vas da ispunite upitnik i svojim odgovorima doprinesete kreiranju zaključaka o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku u RH.
Za ispunjavanje ovog upitnika potrebno je izdvojiti samo 3-4 minute vremena. Vaši odgovori su anonimni i zbirno će se koristiti pri predstavljanju rezultata na Konferenciji.

Istraživanje – Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH