Konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća

Konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća

Danas, 13. siječnja 2023. godine, s početkom u 13 sati održana je prva konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina.

Sjednicu je započeo gradonačelnik Marijo Ćaćić pozdravom i predstavljanjem malih vijećnika kojima je na zabavan i edukativan način približio posao gradonačelnika i pojmove o njihovom budućem radu kao i smjernice koje se tiču njihovih daljnjih odluka o kvaliteti života i rada djece našeg grada.

Na sjednici je prihvaćen poslovnik o radu Dječjeg Gradskog vijeća Grada Grada Knina, a treća točka dnevnog reda pod nazivom ”Razno” podrazumijevala je upoznavanje i edukaciju malih vijećnika o pravima djeteta.

Gradskim dječjim vijećem koordinira gradski koordinacijski odbor i  akcije ,,Grad prijatelj djece” u kojoj se Grad Knin aktivno uključio krajem prošle godine u suradnji sa Savezom društava “Naša djeca” Hrvatske.

U prosincu 2020. godine provedeni su izbori u obje osnovne škole grada Knina gdje su djeca samostalno birala svoje predstavnike iz IV.,V. I VI. razreda.  Na izborima  je odabrano 8 članova DGV – 4 predstavnika Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Knin i 4 predstavnika Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Knin.

Na kraju sjednice gradonačelnik Marijo Ćaćić je malim vijećnicima zaželio puno sreće i uspjeha u mandatu te je istaknuo kako će uvijek rado poslušati sve njihove prijedloge i ideje.

Sjednicu DGV će voditi gradonačelnik Marijo Ćaćić do izbora dječjeg gradonačelnika na idućoj sjednici.

Dječje gradsko vijeće osnovano je u cilju boljeg ostvarivanja prava djece u lokalnoj zajednici.

Djeca-vijećnici na ovaj način imaju mogućnost participirati s odraslima u onim pitanjima i odlukama koja su djeci važna, kao što su: slobodno vrijeme, kvaliteta obrazovanja i školski život, prostor za igru i rekreaciju, siguran i zdrav grad i mnogim drugim.

Osim što djeca-vijećnici izražavaju svoja mišljenja, stavove, potiču odrasle na međusobno uvažavanje i partnerstvo, djeca-vijećnici stječu vještine za samostalno osmišljavanje i pokretanje akcija za ostalu djecu, posebice za socijalno isključene skupine djece, potičući odrasle da prepoznaju potrebe djece te pronalaze adekvatna rješenja za iste.