1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Knina