Lokalni  program za mlade Grada Knina  2017. – 2020.

Savjetovanje o prijedlogu Lokalnog programa za mlade Grada Knina (2017. do 2020.) tiče se svih građana, a posebno mladih kao i svih institucija i udruga koje se bave mladima. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se, uz sve ostale građane, poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Savjetovanje je otvoreno od 12. prosinca 2017. godine do 12. siječnja 2018. godine. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na službenoj internetskoj stranici Grada Knina.

Svoje prijedloge vezane uz Lokalni program za mlade Grada Knina možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje te slanjem ispunjenih obrazaca na mail: anto.milisic@knin.hr.

 Lokalni program za mlade grada Knina

OBRAZAC-sudjelovanja-u-savjetovanju