Natječaj za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje

Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Knin, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto spremačice, 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Osoba koja se prijavljuje na ovaj javni natječaj, osim općih uvjeta: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, mora ispunjavati i propisani uvjet stručnog znanja radnog mjesta, a to je: niža stručna sprema ili osnovna škola.

Prijava na natječaj podnosi se u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto spremačice“ – ne otvaraj.
Prijava se može predati neposredno i u pisarnicu Grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, prvi kat, ured broj 22.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br: 54/2022