Nova turistička signalizacija na kninskoj tvrđavi

Nova turistička signalizacija na kninskoj tvrđavi

U tijeku je postavljanje turističke signalizacije na kninskoj tvrđavi, oznake pješačkih tokova i dvojezične interpretacijske ploče.

Na ovaj način, uz orijentacijsku signalizaciju, posjetiteljima će se pružiti i informacija o samoj povijesti fortifikacije i grada koji je okružuje.

Projekt provodi Grad Knin uz odobrenje Konzervatorskog odjela u Šibeniku, a ukupna vrijednost radova je 77.393,19 kn.