Obavijest za građane grada Knina

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA KNIN
Knin, 21.7.2017. godine

PREDMET: Obavijest za građane Grada Knina

Poštovani,

Prema Obavijesti ranog upozoravanja dobivenoj od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Šibenik, utemeljenoj na podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u sljedećem razdoblju se prognoziraju iznimno visoki indeksi opasnosti od požara za područje Šibensko-kninske županije. Prognozira se izuzetno visok indeks opasnosti od nastanka i širenja požara otvorenog prostora za ponedjeljak, 24.07.2017.

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i Zakonu o zaštiti od požara, a zbog izrazito visokih temperatura na području Grada Knina i okolnih naselja, a koje se očekuju u slijedećem razdoblju, upozoravamo građane Grada Knina i druge sudionike sustava civilne zaštite na veliku opasnost od požara te tražimo da se poduzmu sve preventivne mjere u sprječavanju istih.

Posebno upozoravamo na zabranu paljenje vatre na otvorenom te žurnu dojavu eventualno uočenog požara na telefon 112, kako bi se poduzele žurne radnje i mjere u gašenju i sprječavanju širenja požara.

Na suradnju pozivamo sve građane u cilju zaštite ljudi i imovine i na sveopće dobro građana Grada Knina!

S poštovanjem,

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Knina
Marijo Ćaćić, mag.oec.