Obavijest korisnicima pomoći za troškove ogrjeva

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji udovoljavaju zakonskim uvjetima, a griju se na drva, da prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2017. godini ne trebaju prilagati:

– presliku Rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili potvrdu CZSS

– presliku osobne iskaznice niti

– presliku zadnje poštanske isplatnice CZSS Knin.

 

Radi smanjivanja administrativnih troškova i ekonomičnosti provođenja postupka priznavanja prava na troškove ogrijeva mjerodavan će biti spisak korisnika zajamčene minimalne naknade koji će izdavati mjesečno Centar za socijalnu skrb Knin, zaključno do studenoga 2017. godine.

Prednje navedeno, dogovoreno je na sastanku održanom dana 5. rujna 2017. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Knin između predstavnika Šibensko-kninske županije, Grada Knina i Centra za socijalnu skrb Knin.

 

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da, u Gradu Kninu, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2017. godini, koji se može preuzeti sa službene internetske stranice Grada Knina www.knin.hr ili u zgradi gradske uprave Grada Knina, dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin, prizemlje (na porti), svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

 

Uz zahtjev obvezno priložiti:

– izjavu korisnika da se grije na drva  (izvornik i 1 preslika)

– presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa.

 

Svi korisnici dužni su prilikom podnošenja zahtjeva nadležnom službeniku predočiti važeću osobnu iskaznicu ili drugi dokument iz kojeg je razvidan identitet podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva.

Napominjemo da oni koji su već uredno popunili i predali zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2017. godini, to nisu dužni ponovno raditi.

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije, koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.

Popunjeni zahtjevi zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaju se u zgradi gradske uprave Grada Knina, na II. katu, u uredu broj: 96, službeniku koji će u gore navedenom vremenu biti zadužen za njihovo zaprimanje.

 

 

 Izjava korisnika da se grije na drva

Zahtjev za ogrjev

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva – 2017