NOVO – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju SPUO