OBAVIJEST o prijmu u službu temeljem javnog natječaja  objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 78/18

U postupku prijma u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 78/18, na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Knina, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za komunalno gospodarstvo, na neodređeno vrijeme, primljen je Joško Nedoklan.

 

Za radno mjesto vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova višeg referenta za održavanje komunalne infrastrukture temeljem navedenog natječaja zaprimljena je samo jedna prijava koja nije bila pravodobno podnesena.