Obavijest o radnom vremenu gradske uprave Grada Knina

Obavijest o radnom vremenu gradske uprave Grada Knina

RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE JE SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 8:00 DO 13:00 SATI

KONTAKTI DEŽURNIH SLUŽBENIKA:
  • TAJNIŠTVO GRADA, mob. 091 336 3011, tel. 022/664 411, e-mail: grad@knin.hr
  • PORTA, tel. 022/664 410
  • UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EU, GOSPODARSTVO, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I NAPLATU POTRAŽIVANJA, tel. 022/664 425, e-mail: josko.nedoklan@knin.hr