Obavijest za korisnike učeničkih i studentskih stipendija

Obavijest za korisnike učeničkih i studentskih stipendija

Pozivaju se svi korisnici učeničkih i studentskih stipendija Grada Knina, a koji to do sad nisu učinili, postupiti sukladno članku 19. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 2/18 i 3/22, dalje u tekstu: Pravilnik) te članku 3. Ugovora o stipendiranju učenika/studenata Grada Knina, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina, dostaviti:

1. KORISNICI UČENIČKIH STIPENDIJA

Učenici koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije i koji istu koriste do kraja redovnog pohađanja srednjoškolskog programa, pod uvjetom da redovno, u kontinuitetu upisuju svaku školsku godinu, dužni do 31. listopada tekuće godine za koju se traži nastavak korištenja stipendije, priložiti:
– potvrdu srednje škole o upisu u narednu školsku godinu,
– potvrdu o prebivalištu za sebe i roditelje (ne stariju od 30 dana od dana izdavanja);

2. KORISNICI STUDENTSKIH STIPENDIJA

Studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije i koji istu koriste do kraja redovnog pohađanja studijskog programa u koji je uključen i apsolventski staž do najviše šest mjeseci, pod uvjetom da  redovno upisuje svaku sljedeću akademsku godinu, dužni su do 31. listopada tekuće godine za koju se traži nastavak korištenja stipendije, priložiti:
– potvrdu visokog učilišta o upisu u narednu godinu studija,
– potvrdu o prebivalištu za sebe i roditelje (ne stariju od 30 dana od dana izdavanja).

Ako korisnik stipendije uvjetno upiše akademsku godinu dužan je do 1. ožujka sljedeće godine priložiti dokaze o redovnom upisu, kao uvjet daljnje isplate.

Nadalje, sukladno članku 23. Pravilnika, te članku 7. Ugovora o stipendiranju učenika/studenata Grada Knina, korisnici stipendije dužni su u roku od 15 dana od dana završetka školovanja/dana diplomiranja, dostaviti uvjerenje o završetku školovanja/uvjerenje o diplomiranju i odjaviti stipendiju

Sve navedeno dostavlja se Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina (zgrada gradske uprave na adresi Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana 2, I kat, soba broj 5).