Obilježavanje Nacionalnog dana hitne medicinske službe

Obilježavanje Nacionalnog dana hitne medicinske službe

Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, dana 30. travnja 2022. godine u vremenu od 11:00 do 12:00, obilježiti će Nacionalni dan hitne medicinske službe u Šibeniku na Rivi ispred sjedišta Šibensko-kninske županije i u Kninu na Trgu Ante Starčevića.

Na svakoj lokaciji će sudjelovati po jedan Tim 1 koji će dijeliti promotivni materijal te predstaviti građanima djelatnost HMS-a provođenjem edukacijskih programa osnovnog održavanja života djece i odraslih uz upotrebu vanjskog defibrilatora kao i uređaja za automatsku vanjsku masažu srca. Kroz druženje i razgovor s posjetiteljima, djelatnici HMS-a dijeliti će savjete o načinima postupanja u slučajevima kada je izravno ugrožen život a ujedno će i omogućiti razgledavanje vozila hitne intervencije kao i opreme.