Očitovanje o elektromagnetskom zračenju u naselju Žagrović

HAKOM je 04. prosinca 2017. godine obavio mjerenje i provjeru izloženosti elektromagnetskim poljima na području povećane osjetljivosti u naselju Žagrović u Kninu.

Mjerenja su obavljena na više točaka u blizini postavljenih baznih postaja, a rezultati su potvrdili da su razine elektromagnetskih polja značajno manje od graničnih vrijednosti propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14) Ministarstva zdravstva, čime su potvrđeni i rezultati mjerenja u ožujku 2016. godine.

Cijeli tekst Očitovanja o elektromagnetskom zračenju u naselju Žagrović nalazi se u privitku vijesti.

Očitovanje o elektromagnetskom zračenju u naselju Žagrović

Mjerno izvješće broj EMP 05-ST 2017