Očitovanje gradonačelnika Grada Knina na istraživanje o transparentnosti gradskih proračuna

Pozivom na analizu proračunske transparentnosti županija, gradova i općina koju je proveo  i objavio Institut za javne financije  „ Proračunska transparentnost  županija,  gradova i općina: studeni 2015. – ožujak 2016.“   te niza objavljenih članaka  i natpisa kako u dnevnom tisku tako i na web portalima, a u kojem se transparentnost  proračuna Grada Knina spominje u negativnom kontekstu – po broju objavljenih ključnih proračunskih dokumenata na službenim stranicama  koje su bile predmet analize, a to su:

 

  • godišnje izvršenje proračuna za 2014.,
  • polugodišnje izvršenje proračuna za 2015.,
  • prijedlog proračuna za 2016.,
  • izglasan proračun za 2016. te
  • proračun za građane za 2016. godinu

dostavljamo ovo pisano očitovanje za koje smatramo da smo ga, kako prema građanima grada Knina tako i široj javnosti dužni dostaviti.

Naime, navedenom analizom Grad Knin je, slučajno ili namjerno, prikazan kao netransparentan grad po pitanju objavljivanja financijskih planova i pokazatelja ostvarenih financijskih rezultata tj. trošenja proračunskih sredstava.

Smatramo neophodnim upoznati javnost, a što se lako i nedvojbeno može i provjeriti i dokazati, da je Grad Knin u listopadu 2015. godine pristupio izradi nove službene stranice te da se u narednih par mjeseci intenzivno radilo kako na  unosu novih sadržaja tako i na paralelnom prijenosu postojeće baze podataka –  sve upravo u vrijeme preuzimanja podataka od strane Instituta.

Budući da se prijenos podataka vršio postupno i u fazama, moguće je da u trenutku prijenosa upravo navedeni podatci nisu bili dostupni na novoj stranici Grada, ali svakako su još uvijek bili na staroj stranici koja čini sastavni dio iste.

 

Činjenica da se navedeni podatci, pored objave na izdvojenom baneru „Proračun“ objavljuju i u Službenom glasilu Grada Knina (koji se također objavljuje na službenim stranicama Grada Knina) i to:

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014. godinu – objavljen u „Službenom glasilu

Grada Knina“  broj 3/15,  stranica  57. i

 

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za siječanj – lipanj 2015. godinu – objavljen u

„Službenom glasilu Grada Knina“  broj 5/15,  stranica 2.

 

potvrđuje tvrdnju da se svi podatci javno objavljuju te da su dostupni javnosti.

 

Također, smatramo obveznim navesti da Gard Knin na svojim službenim stranicama još od 2010. godine (znatno prije  propisane obveze određene Zakonom o proračunu, Zakonom o pravu na pristup informacijama i Uputama za izradu proračuna JLS) redovito objavljuje plan proračuna,  Izmjene i dopune proračuna, polugodišnje i godišnje Izvješće o izvršenju proračuna, a od 2014. Redovito se objavljuje i Izvješće o prihodima i rashodima, primitcima i izdatcima.